U sklopu “Dana otvorenih vrata EU projekata” Općina Svetvinčenat će svoj zainteresiranoj javnosti prezentirati uspješno proveden EU projekt KulTERRA- Revitalizacija kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa, prenijeti stečeno iskustvo koordinacije javnog, privatnog i civilnog partnerstva, pojasniti sve dobrobiti ovakvih strukturnih projekata i što obnova kaštela u vlasništvu Općine Svetvinčenat znači za lokalnu zajednicu.

Prezentacija je predviđena u više manjih grupa (do max 10 osoba kako bi se poštivale epidemiološke preporuke) dana 23. studenog 2021. u prostoru palače kaštela Morosini-Grimani, u vremenu od 10 do 16 sati, te se mole svi zainteresirani da svoj dolazak obvezno prethodno najave na e-mail: matea.stanic@svetvincenat.hr kako bi se dogovorila točna satnica prezentacije te obilazak lokacije vođen suradnicima koji su radili na provedbi EU projekta i koji mogu prenijeti svoje vlastito iskustvo, kao i motivirati na daljnje korištenje dostupnih EU bespovratnih sredstava.