Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Svetvinčenat – JAVNO SAVJETOVANJE

Na službenim stranicama Općine Svetvinčenat – Javna savjetovanja, objavljen je Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Svetvinčenat, te Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja; Javna savjetovanja Savjetovanje započinje 28.siječnja i završava 11.veljače 2021. godine. Popunjeni obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću potrebno je dostaviti na adresu elektronske pošte: info@svetvincenat.hr ili…