Projekt OŠ Juršići – “Uredimo naše selo”

Proteklih dana OŠ Juršići dovršila je provedbu projekta “Uredimo naše selo” zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule i Općine Svetvinčenat u sklopu kojeg je uređena javna površina u Juršići. Osnovni motiv i osmišljavanje ove akcije bila je upravo želja učenika OŠ Juršići, posebice one koja pohađaju EKO grupu,…