OBAVIJEST o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Svetvinčenat

Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat, koje je označeno kao: k.č.br. 1069/1 u k.o. Smoljanci, oranica, površine 0,0539 ha, tržišna cijena iznosi 7.546,00 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom…