U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“, dovršen je postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju postojeće škole u Šajinima i prenamjenu u Poduzetnički inkubator Barban, te je dana 21.02.2018. sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova za rekonstrukciju postojeće škole u Šajinima i prenamjenu u Poduzetnički inkubator Barban sa tvrtkom GIT-Varaždin d.o.o., koja je dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu.

Radovi na zgradi stare škole u Šajinima započeli su početkom ožujka 2018. godine. Planirano vrijeme izvođenja radova je 8 mjeseci za radove i 4 mjeseca za opremanje odnosno ukupno 12 mjeseci.

Nakon rekonstrukcije i opremanja zgrada će biti u mogućnosti primiti svoje prve stanare – inkubante iz Općine Barban, Općine Svetvinčenat i Općine Žminj, u 8 novih moderno opremljenih ureda. Time će se ostvariti nova fizička infrastruktura koja dugoročno predstavlja temelj razvoja malog i srednjeg poduzetništva, što će omogućiti poboljšanje konkurentnosti tih općina, te potaknuti osnivanje većeg broja tvrtki i privlačenje većeg broja novih ulaganja.

Projekt „Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti“ odobren je za sufinanciranje u okviru natječaja „Razvoj poslovne infrastrukture“, referentne oznake KK.03.1.2.01.0063. Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je odobreno 2,55 milijuna kuna bespovratnih sredstava za navedeni projekt koji u naravi predstavlja rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade stare škole u Šajinima. Projektni partneri su Općina Svetvinčenat i Žminj koje imaju dugogodišnje iskustvo u prijavi i provedbi projekata financiranih bespovratnim sredstvima EU, dok je suradnik na projektu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Rekonstrukcija i opremanje je sufinancirana bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Vrijednost radova je ukupno 1.282.141,00 kuna bez PDV-a odnosno 1.602.676,25 kuna sa PDV-om. Završetak radova na rekonstrukciji zgrade stare škole u Šajinima očekuje se u 10 mjesecu 2018. godine kada će se započeti sa opremanjem iste.

Realizacijom predmetnog projekta poboljšati će se dostupnost infrastrukture MSP-ovima, privlačenja investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Također će se doprinijeti povećanju broja novih poduzetnika na području uključenih općina, te većoj stopi „preživljavanja“ poduzetnika početnika u prvim godinama poslovanja. Veći broj radnih mjesta kao i mogućnost osnivanja i razvoja vlastitog poslovanja uz podršku inkubatora doprinijeti će ostanku mladih u lokalnoj sredini te time potaknuti i društveni razvoj lokalnog područja.