SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT

Sportska zajednica Općine Svetvinčenat
Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat
OIB: 43436303874

Predsjednik
Svetvinčenat, 29.12.2017. godine

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), predsjednik SZOS donosi

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2018. GODINI
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA  I PROJEKATA  KOJE
PROVODE UDRUGE IZ PODRUČJA SPORTA
NA PODRUČJU OPĆINE SVETVINČENAT

             Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2017. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u Općini Svetvinčenat.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2018. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Sportska zajednica Općine Svetvinčenat.

Iznosom od 315.000,00 kuna iz Proračuna Općine Svetvinčenat planira se financirati i sufinancirati više od 6 programa i projekata organizacija civilnoga društva u području sporta. Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

Predsjednik SZOS
Dean Perković

Godišnji plan natječaja te Plan i program rada SZOS možete preuzeti u nastavku:

Godišnji plan raspisivanja natječaja

3-Plan i Program rada SZOS za 2018.