OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu.

Savjetovanje traje od 03. ožujka do 03. travnja2020. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 03. travnja2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom reduputem pošte ili osobno na adresu

Općinu Svetvinčenat,
Svetvinčenat47,
52342 Svetvinčenat
ili slanjem na fax 560-005
ili putem e-maila na adresu info@svetvincenat.hr
uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Svetvinčenat.
Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, mora to jasno naznačiti u obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redupredstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

OPĆINA SVETVINČENAT