Službene stranice Općine Svetvinčenat
Službena stranica općine Svetvinčenat

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku načelnika, Dean Perković-2.

Back to Top