Općina Svetvinčenat

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku načelnika, Dean Perković-2.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...