Home > O Svetvinčentu > Zemljopisne značajke

Svetvinčenat je naselje smješteno u središnjoj Istri, na cesti koja od Vodnjana vodi ka Pazinu , i sjedište je istoimene općine. Nalazi se na 45°5`N; 13°53`E;
te na 310 m nadmorske visine.

Općinu Svetvinčenat možemo, po mnogim pokazateljima, smatrati tipičnim područjem takozvane. “Crvene Istre”,odnosno središnjeg istarskog ravnjaka, s reljefom blage dinamike i bez istaknutih morfoloških jedinica(cjelina), ali s brojnim krškim fenomenima (jamama, vrtačama, lokvama, kamenjarima).

Područje općine je dobro integrirano u prometni sustav Istarske županije (željeznička pruga Lupoglav – Pula, državna cesta D-3 s planiranim čvorom Bale, važna županijska cesta Vodnjan – Pazin, veći broj ostalih županijskih i lokalnih cesta), opremljenost magistralnim vodopskrbnim, energetskim i telekomunikacijskim sustavima je optimalna za
današnji stupanj razvoja.