Home > Informacije za građane > Zdravstvo

Lječnička ordinacija opće prakse
dr.Gašpartić Melita
Tel. 052/560-013
Radno vrijeme: ponedjeljak – popodne
Utorak - ujutro
Srijeda - ujutro
Četvrtak - popodne
Petak - ujutro

Stomatološka ordinacija
Dr. Lukež Sanja
Radno vrijeme: ponedjeljak – popodne
Utorak - ujutro

Ljekarna
Tel.fax: 052/560-344
Radno vrijeme: ponedjeljak – popodne
Utorak - ujutro
Srijeda - ujutro
Četvrtak - popodne
Petak - ujutro
Subota - ujutro