Home > Informacije za građane > Ustanove i Udruge

 

U S T A N O V E :
MATIČNI URED, Svetvinčenat 45, tel. 560 298, radno vrijeme: četvrtak od 08,00-14,00 sati

ŽUPNI URED, Svetvinčenat 39, tel./fax. 560 004, velečasni: don Rikardo Lekaj
U D R U G E :

- Kultumo-umjetničko društvo "Savičenta"