Home > Gospodarstvo > Prostorni plan

 

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi PPUO Svetvincenat 2013 WEB

Obavijest o javnoj raspravi ciljane izmjene i dopune PPUO Svetvinčenat 2013 GI

Odluka o izradi ciljanih ID PPUO Svetvincenat 2012

Obavijest o početku postupka izrade ciljanih ID PPUO Svetvinčenat 2012

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Odredbe za provođenje_DONESEN PLAN_travanj_2011-crvenoplava

4.A_K.O.SVETVINCENAT_DP

4.B.I_K.O.BOKORDICI_DP

4.B.II_K.O.BOKORDICI_DP

4.B.III_K.O.BOKORDICI-FERLINI_DP

4.C_K.O.SMOLJANCI_DP

4.D_K.O.STOKOVCI_DP

4.E.I_K.O.JURSICI_DP

4.E.II_K.O.JURSICI_DP