Home > O Svetvinčentu > Prirodne značajke

Područje općine Svetvinčenat obuhvaća poljoprivredni prostor koji je smješten na unutarnjem
dijelu jugozapadne zaravni porečko-pulske ploče. Na temelju prirodnih uvjeta gotovo je homogen. Graniči s općinama Vodnjan, Bale, Kanfanar, Barban i Žminj.

Čitavo područje lagano se izdiže od juga prema unutrašnjosti s blago valovitim terenom
malog nagiba na kojem se smjenjuju površine obrasle tipičnom mediteranskom vegetacijom i poljoprivredne površine prosječne veličine katastarskih čestica oko 3.600 m2 omeđene kamenim suhozidom ili raslinjem.

Od poljoprivredni kultura koje se uzgajaju dominira vinova loza i maslina od višegodišnjih
kultura, te povrće i ratarske kulture, a u stočarskoj proizvodnji ovčarstvo.

Područje općine Svetvinčenat ima submediteransku klimu. Na osnovi Köpenove klasifikacije
klime na području je izražen slijedeći tip klime: glavna su kišovita razdoblja u jesen, a kišni
minimumi u ljeti, srednja mjesečna temperatura najtoplijeg mjeseca veća je od 22 stupnja C ,
a osam mjeseci u godini ima srednju dnevnu temperaturu višu od 10 stupnjeva C. Za općinu
Svetvinčenat referentni su klimatski pokazatelji meteorološke stanice u Puli.