Home > Općinska administracija > Uprava


Službenici i namještenici zaposleni u Općini Svetvinčenat:

Radno mjesto Ime i prezime Telefon
Načelnik Općine
Dalibor Macan
091 446 8077
Pročelnik jedinstvenog Upravnog odjela
Alen Doblanović, dipl.ing.
091 446 8078
Administrativni referent
Irene Doblanović
091 446 8080
Pomoćnik Pročelnika za financije i gospodarstvo
Igor Macan, dipl.oecc
091 446 8079
Referent za komunalnu djelatnost
Valter Živolić
091 446 8082
Grobar - čistač
Pjerino Antončić
 
Grobar - čistač
Dujo Čota
 
Spremačica
Silvana Pustijanac
 


DRUŠTVO SAVIČENTA d.o.o.
Svetvinčenat 47,
52 342 Svetvinčenat

MB 2168324
OIB 50329598386

Igor Macan, dipl.oecc., direktor Društva