Home > O Svetvinčentu > Obrazovanje

ŠKOLE:
- OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat bb, tel./fax. 560 001, ravnateljica: prof. Dubravka Celjar
- OŠ Juršići, Juršići bb, tel./fax. 579 054, ravnateljica: prof. Antica Topalović

DJEČJI VRTIĆ: Balončić, Svetvinčenat bb, tel. 560 355, voditeljica: prof. Fides Ferlin Petrović

Temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine RH» br. 10/97) i članka 17. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine  Općine Svetvinčenat» br. 5/09), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 22.12. 2009. godine, donosi

ODLUKU o sufinanciranju cijene koštanja jasličnog programa predškolskog odgoja i drugih programa predškolskog odgoja i sudjelovanja roditelja s prebivalištem na području Općine Svetvinčenat u cijeni za jaslice predškolskih  ustanova i drugih programa predškolskog odgoja izvan područja Općine Svetvinčenat, i sufinanciranju cijene koštanja predškolskog odgoja u drugim jezičnim skupinama