Home > Općinska administracija > Mjesni odbori


MJESNI ODBORI OPĆINE SVETVINČENAT

Na području Općine djeluju i Vijeća Mjesnih odbora, kao oblik mjesne samouprave. Mjesni odbori predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana o odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad žitelja više međusobno povezanih manjih naselja.

U našoj općini ukupno djeluju 10 Mjesnih odbora:

MJESNI ODBOR

PREDSJEDNIK

ZAMJENIK

REŽANCI

Igor Bilić

Romeo Benčić

BIBIĆI

Goran Doblanovič

Anton Doblanović

ŠTOKOVCI

Đani Bulešić

Dalibor Bijažić

BUTKOVIĆI

Mario Boljunčić

Davor Orlić

KRANČIĆI

Darjan Peršić

Igor Kliman

SVETVINČENAT

Oliver Nadenić

Veljko Peršić

ČABRUNIĆI

Dalibor Buršić

Ivan Milovan

JURŠIĆI

Nevio Orlić

Slađan Vrtačić

BOKORDIĆI

Dino Buršić

Mauricio Mišan

SMOLJANCI

Mladen Perković

Željko Puh

 
U nastavku možete pogledati ili skinuti Zaključke o izboru Predsjednika, zamjenika Predsjednika i članova Vijeća Mjesnih odbora u PDF formatu za svaki Mjesni odbor na području Općine Svetvinčenat: