Home > Impressum

Sadržaj:
Općina Svetvinčenat
Koordinator sadržaja:
Silvija Nadenić, članica OV
Fotografije:
Srđan Obradović
Igor Petrović
Mladen Doblanović
Dizajn i implementacija:
KortaDesign

- U foto-galeriji "Svetvinčenat na starim grafikama" korištene grafike iz knjige "Istria - storia, arte, cultura", autor Dario Alberi, izdanje LINT 2001.godine

- U poglavlju "Povijest Svetvinčenta" tekst preuzet sa "http://hr.wikipedia.org/wiki/Svetvinčenat".