Home >


OBAVIJEST O ZAVRŠENOJ HUMANITARNOJ AKCIJI PRIKUPLJANJA POMOĆI ZA ŽRTVE POPLAVA U SLAVONIJI

Prikupljanje pomoći trajalo je u razdoblju od 21. – 25. svibnja 2014. godine, a akciju su organizirali
1. Općina Svetvinčenat
2. Crveni križ, podružnica Svetvinčenat
3. Župni Caritas „Sv. Vinko“, Svetvinčenat
Prikupljanje pomoći u obliku hrane, obuće, odjeće, higijenskih potrpština, posteljine, pelena, ručnika, hrane za djecu i ostalog pribora za djecu vršili su volonteri u prostorijama Društvenog doma u Svetvinčentu.
U akciju su se posebno uključili i Dječji vrtić „Balončić“ Svetvinčenat te Osnovna škola Svetvinčenat sa svojim zaposlenicima, djecom i roditeljima.
Prikupljeno je ukupno 177 paketa - namirnica, dječjih potrepština, posteljine, ručnika, deke,  odjeće, obuće, higijenskih potrepština i lijekova te vode.
Prikupljene stvari u tri su navrata otpremljene vozilima Općine i DVD-a Svetvičenat (teretni auto i vatrogasni kombi) u Pulu u župnu dvoranu župe Krista Spasitelja na Velom Vrhu i župnu dvoranu župe Sv. Antuna u Puli.
U akciji prikupljanja pomoći sudjelovali su:

Roža Perković, Ljubica Čikada, Enriketa Pustijanac, Jasmina Bratičić, Matea Sanković, Dean Ferlin, Slavica Puh, Marinela Obrovac, Tatjana Vorić, Tatjana Doblanović, Marija Pajković, Irena Matijaš, Nada Bilić, Ana Opatić, Milan Puh te djelatnici, djeca i učenici Dječjeg vrtića Balončić i Osnovne škole Svetvinčenat.
Ovim putem želimo se zahvaliti svima koji su donirali potrebnu pomoć za stradale u poplavama, a posebno volonterima na iskazanom interesu oko organizacije i koordiniranja ove hvalevrijedne humanitarne akcije.


 

Općina Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel po objavljenom Javnom pozivu za JLS od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 16. travnja 2014. raspisuje:

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine svetvinčenat u 2014. godini

Dokument za preuzimanje: Poziv

Izjava korisnika o osiguranju sredstava

Dokument za preuzimanje: Poziv

Prijavni obrazac

Dokument za preuzimanje: Poziv

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/2012), Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat objavljuje,


JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade

Dokument za preuzimanje: Poziv

 


JAVNI POZIV

Za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Svetvinčenat u 2014.godini

Dokument za preuzimanje: Poziv

Link: http://www.istra-istria.hr/index.php?id=3911