ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SVETVINČENAT

ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SVETVINČENAT