Obavještavamo mještane Općine Svetvinčenat kako je na sjednici Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat dana 15. rujna 2015. godine donesena Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za polaznike osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići, sa prebivalištem djeteta i roditelja na području općine Svetvinčenat.

Općina Svetvinčenat će roditeljima učenika osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići, isplatiti utvrđeni iznos sufinanciranja udžbenika u visini od 200,00 kuna po svakom učeniku na njihove tekuće račune.

Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice oba roditelja, OIB-a i IBAN te dokaz o upisu u Osnovnu školu.

Odluku i obrazac Zahtjeva za sufinanciranje udžbenika možete preuzeti u nastavku:

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne škole 2015.

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje udžbenika