REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETVINČENAT

OBAVIJEST

 

Obavještavaju se sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Svetvinčenat da mogu uputiti prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Općine Svetvinčenat za 2018. godinu, sukladno Odluci o dodjeli općinskih priznanja i počasti.

Priznanja Općine Svetvinčenat dodjeljuju se za iznimni doprinos za razvitak i ugled općine, za razvitak i unaprjeđenje gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i zaštite čovjekove okoline.

Kandidate se predlaže za dodjelu priznanja.

  1. POVELJA POČASNI GRAĐANIN OPĆINE SVETVINČENAT
  2. GRB OPĆINE SVETVINČENAT
  3. POVELJA OPĆINE SVETVINČENAT

Povelja Počasni građanin Općine Svetvinčenat dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Općinu pomažući napredak i razvoj Općine, a može se dodijeliti i stranim državljanima.

Grb Općine Svetvinčenat dodjeljuje se pojedincima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i uspjehe u svom radu.

Povelja Općine Svetvinčenat se dodjeljuje pojedincima, pravnim osobama, ustanovama ili udrugama koje su svojim radom značajno doprinijeli unaprijeđenju i razvitku Općine Svetvinčenat.

Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se u pismenom obliku s detaljnim obrazloženjem Odboru za izbor, imenovanja i  mjesnu samoupravu Općine Svetvinčenat zaključno s danom 06. lipnja 2018. godine, na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčneat 47, 52342 Svetvinčenat.

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Darvin Žufić, v.r.