OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

PRILOZI ZA PREUZIMANJE:

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune PPUO Svetvinčenat 2020

OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ – prilog II, VI. ID PPUO Svetvinčenat 2020

Odluka o izradi PPUO-nacrt prijedloga

GRAFIČKI PRILOG:

Prostorni plan