Općina Svetvinčenat

Nevidljiva Savičenta – prevođenje tradicije u suvremenu kulturu.

NAZIV PROJEKTA
Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu

KRATKI OPIS PROJEKTA
29.10. 2018. započela je provedba projekta Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu iz Poziva Kultura u centru. Cilj poziva bio je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora te unaprijeđenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi i jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi.

Vodeći partner projekta Nevidljiva Savičenta – prevođenje tradicije u suvremenu kulturu je  Općina Svetvinčenat uz još 4 partnera: Šikuti Machinae, Zagrebački Plesni Ansambl (ZPA), Apoteka prostor za suvremenu umjetnost i Povijesnu Udrugu Kaštel.

Ovim projektom osigurati će se održivi kulturni razvoj općine Svetvinčenat kroz institucionalizirano sudioničko upravljanje relevantnih dionika u kulturi, a u formi Vijeća za kulturu općine Svetvinčenat. Projekt će ostvariti preduvjete za uspješno sinergijsko sudioničko djelovanje i upravljanje u sektoru kulture vrednovanjem kulturnog dobra i planiranjem lokalnih kulturnih programa održivih neprofitnih i umjetničkih organizacija na području općine Svetvinčenat, koji će uključivati lokalnu zajednicu.

Projekt je podijeljen u tri elementa:

  1. Unaprijediti kapacitete sudionika za vrednovanje kulturnog dobra i planiranje lokalnih kulturnih programa temeljem utvrđivanja kulturnih potreba lokalne zajednice i inter-sektorske sinergije.
  2. Formirati Vijeće za kulturu općine Svetvinčenat na temelju analize dionika u okruženju i institucionalnim mogućnostima s prijedlogom nadležnosti i odgovornosti.
  3. Unaprijediti kulturni program u općini Svetvinčenat suvremenim umjetničkim sadržajima te izvedbom privremene multimedijske instalacije najaviti budući društveno kulturni centar Avanti!.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

U prvoj godini projekta biti će stvoreni preduvjeti za uspješno sinergijsko sudioničko djelovanje i upravljanje u sektoru kulture i planiranje lokalnih kulturnih programa održivih neprofitnih i umjetničkih organizacija na području općine Svetvinčenat. Kroz terensku edukaciju i mapiranje kulturnog dobra, dati će se smjernice sudionicima za sinergijsko djelovanje i programiranje vezano za kulturna dobra općine Svetvinčenat.

Razviti će se institucionalni okvir i interne procedure rada i vrednovanja postupanja i rezultata djelovanja novoformiranog Vijeća za kulturu općine Svetvinčenat koje donosi smjernice kulturnog razvoja općine i usvaja plan kulturnog programa općine. Primjenom usvojenih znanja o dobrom upravljanju osigurava se sinergijsko sudioničko upravljanje u sektoru kulture.

Unaprijediti će se kultirni program suvremenim umjetničkim sadržajima te razvoj prostornih kapaciteta za djelovanje civilnih organizacija u korist lokalne zajednice. Biti će osmišljen program sa suvremenim umjetničkim sadržajima koji uključuje javna predavanja u formi performansa, interaktivne umjetničke projekte, istalacije u javnom prostoru  te multimedijska akcija markiranja budućeg centra Avanti!.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta „Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“

iznosi 2.270.344,06 kn.  Odobreni projekt sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (85%) te sredstvima Državnog prpračuna RH (15%).

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2018. do 29. listopada 2020 godine.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

  • Dean perković, Zamjenik načelnika – Voditelj projekta „Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“, dean.perkovic@svetvincenat.hr, 091 446 8010
  • Marina Benčić, Viša stručna suradnica za međunarodne projekte – Financijski voditelj projekta „Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“, marina.bencic@svetvincenat.hr, 095 906 8556

 

Poveznice na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali

  

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...