Službene stranice Općine Svetvinčenat
Službena stranica općine Svetvinčenat

Natječaji i pozivi.

NATJEČAJ

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA – POZIV NA TESTIRANJE

RANG LISTA KANDIDATA

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do subote, 29. veljače 2020. godine na adresu Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC 1. OPIS PROJEKTA

OBRAZAC 2. PRORAČUN PROJEKTA

OBRAZAC 3. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

POPIS PRILOGA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU

OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE VRIJEDNOSTI PROGRAMA ILI PROJEKTA

UGOVOR O FINANCIRANJU

OBRAZAC ZA OPISNI IZVJEŠTAJ

OBRAZAC ZA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

JAVNI NATJEČAJ STUDENTSKE STIPENDIJE 2019/2020

PRIJAVNI OBRAZAC ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

OBAVIJEST O TESTIRANJU

Zapisnik o radu Povjerenstva

Viši stručni suradnik za međunarodne projekte – Oglas

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Natječaj za zamjenu nekretnina Štokovci 2016-2019

Natječaj za zamjenu nekretnina Svetvinčenat i Boškari 2019

 

Obavijest o testiranju

Obavijest i upute kandidatima

 

Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. dio 3188 11 k.o. Juršići

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Općine Svetvinčenat

Obavijest o testiranju

Obavijest i upute kandidatima

 

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do srijede, 27. veljače 2019. godine na adresu Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat.

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA – KULTURA

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA – ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

JAVNI POZIV

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC 1. OPIS PROJEKTA

OBRAZAC 2. PRORAČUN PROJEKTA

OBRAZAC 3. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

POPIS PRILOGA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU

OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE VRIJEDNOSTI PROGRAMA ILI PROJEKTA

UGOVOR O FINANCIRANJU

OBRAZAC ZA OPISNI IZVJEŠTAJ

OBRAZAC ZA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

POZIV NA DOSTAVU PONUDA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE OPĆINE SVETVINČENAT pdf

POZIV NA DOSTAVU PONUDA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE OPĆINE SVETVINČENAT word

JAVNI NATJEČAJ STUDENTSKE STIPENDIJE 2018

OBAVIJEST O TESTIRANJU

Viši stručni suradnik za međunarodne projekte – Oglas

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Poziv na proračun 2019

Prijavni obrazac proračun 2019

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za NADMETANJE koncesija crpljenje i zbrinjavanje fekalnih voda

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 3385/4 u k.o. Bokordići, pašnjak,
površine 0,0328 ha, tržišna cijena iznosi 3.840,88 kn.

 

kompletan dokument u pdf-u preuzmite ovdje

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do četvrtka, 01. ožujka 2018. godine na adresu Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetnu područje – zdravstvo i socijalna skrb

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetnu područje – kultura

Javni poziv

Pravilnik o financiranju javnih potreba

UPUTE za prijavitelje

Obrazac 1. Opis projekta

Obrazac 2. Proračun projekta

Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popis priloga koje je potrebno priložiti

Obrazac za procjenu kvalitete

Prijedlog Ugovora

Obrazac za opisno izvješće

Obrazac za financijsko izvješće

 

Javni natječaj za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave obavijesti o ovom natječaju u “Glasu Istre” (zaključno do 24. studenog 2017. godine) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat.

Javni natječaj

Prijava na natječaj

Javni poziv-Proračun za 2018. godinu

Prijavni obrazac uz Javni poziv-Proračun za 2018. godinu

Obavijest i upute kandidatima

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetno područje KULTURA

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetno područje SPORT

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetno područje ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa – Obrazac 1

Obrazac proračuna programa – Obrazac 2

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3

Popis priloga koje je potrebno priložiti

Obrazac za procjenu kvalitete

Obrazac ugovora o financiranju

Obrazac za opisni izvještaj

Obrazac za financijski izvještaj

 

Javni natječaj za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2016./2017.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave obavijesti o ovom natječaju u “Glasu Istre” (do 18. studenog 2016. godine) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat.

Javni natječaj

Prijava na natječaj

 

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava da zaključno do 21. listopada 2016. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat svoje prijedloge programa za financiranje odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2017. godinu (adresa: Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat).

Javni poziv

Obrazac za proračun – sportske udruge

Obrazac za proračun – osim sportskih udruga

 

Oglas za prijem u službu_Administrativni tajnik

Oglas za prijem u službu_Viši stručni suradnik za međunarodne projekte

Obavijest i upute za kandidate na radno mjesto Administrativni tajnik

Obavijest i upute za kandidate na radno mjesto Viši stručni suradnik za međunarodne projekte

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetno područje SPORT

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetno područje KULTURA

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prioritetno područje ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa – Obrazac 1

Obrazac proračuna programa – Obrazac 2

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3

Popis priloga koje je potrebno priložiti

Obrazac za procjenu kvalitete

Obrazac ugovora o financiranju

Obrazac za opisni izvještaj

Obrazac za financijski izvještaj

 

Javni natječaj za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave obavijesti o ovom natječaju u “Glasu Istre” (do 11. prosinca 2015. godine) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat.

ZAKLJUČAK

Javni natječaj

Prijava na natječaj

 

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava da zaključno do 30. rujna 2015. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat svoje prijedloge programa za financiranje odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2016. godinu (adresa: Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat).

Javni poziv

Obrazac za proračun – sportske udruge

Obrazac za proračun – osim sportskih udruga

Tečaj za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida

Obavijest

Prijavni obrazac

Javni natječaj za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2014./2015.

Rok za podnošenje prijave: 12. studeni 2014.

Zaključak-prijedlog liste kandidata

Javni natječaj

Prijavni obrazac

Poziv svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Svetvinčenat za dostavu prijedloga programa za sufinanciranje iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2015. godinu

Kajnji rok za dostavu i prijavu Programa: 15. rujna 2014.

Poziv

Poziv proračunskim korisnicima za prijave programa i sufinanciranje iz Proračuna Općine u 2015. godini

Obrazac-udruge građana

Obrazac-sportske udruge

za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Svetvinčenat

Rok za prijavu: 22. rujna 2014.

Postupak provođenja nakon odabira korisnika subvencije – OIE

Zaključak o bodovnoj listi i odabiru korisnika subvencije

za raspisani Javni natječaj za sufinanciranje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat

Neslužbena bodovna lista

Izmjene i dopune

Produljenje roka za prijavu na Natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije

Natječaj – Pročišćeni tekst

Pročišćeni tekst javnog natječaja za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat

Pravilnik

Pravilnik za provedbu programa “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama”

Prilog 1.

Prilog 1. Prijavni obrazac

Prilog 2.

Prilog 2. Nacrt ugovora JLS s fizičkom osobom

Prilog 3.

Prilog 3. Vrijednosni kupon

Prilog 4.

Prilog 4.  Zahtjev_za_isplatu_subvencije_OIE

Izmjene i dopune javnog natječaja

Izmjene i dopune javnog natječaja

Ispravak javnog natječaja

Ispravak javnog natječaja

Javni natječaj

Javni natječaj – OIE

Postupak provođenja nakon odabira korisnika subvencije-EnU

Zaključak o bodovnoj listi i odabiru korisnika subvencije

za raspisani Javni natječaj za subvencioniranje projekata “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća na području Općine Svetvinčenat”

Neslužbena bodovna lista

Natječaj EnU

Natječaj EnU

Ispravak javnog natječaja

Ispravak javnog natječaja

Pravilnik EnU

Pravilnik EnU

Prilog 1.

Prijavni obrazac EnU

Prilog 2.

Ugovor EnU

Prilog 3.

Vrijednosni kupon EnU

Prilog 4.

Zahtjev za isplatu_sufinanciranja

 

 

 

 

 

Back to Top