KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

U nastavku možete preuzeti link sa konačnim rezultatima izbora za općinskog načelnika i općinsko vijeće Općine Svetvinčenat:

Konačni rezultati izbora za općinkog načelnika i općinsko vijeće Općine Svetvinčenat, izbori 2017