Općina Svetvinčenat

Jedinstveni upravni odjel.

 

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U OPĆINI SVETVINČENAT
Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail
Načelnik Općine Dalibor Macan 091 446 8077 nacelnik@svetvincenat.hr
Zamjenik načelnika Dean Perković, mag.oec. 091 446 8010 dean.perkovic@svetvincenat.hr
Pročelnik JUO Alen Doblanović, dipl.ing. 091 446 8078 alen.doblanovic@svetvincenat.hr
Voditelj razvojnih programa i projekata Igor Macan, dipl.oecc. 091 446 8079 igor.macan@svetvincenat.hr
Viša stručna suradnica za međunarodne projekte Matea Stanić, mag.oec. 091/446-8083 matea.stanic@svetvincenat.hr
Administrativni referent Irene Doblanović 091 446 8080 irene.doblanovic@svetvincenat.hr
Viši referent za administrativne poslove Nives Cetina, univ.bacc.oec. 091 446 8087 nives.cetina@svetvincenat.hr
Upravitelj Vlastitog pogona Općine Svtevinčenat Valter Živolić 091 446 8082 valter.zivolic@svetvincenat.hr
Grobar – čistač Dujo Čota
Grobar – čistač Mladen Zaharija
Spremačica Silvana Pustijanac
PRIPRAVNICI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail
Viša stručna suradnica za međunarodne projekte Marina Benčić, mag.oec. 098 906 8556 marina.bencic@svetvincenat.hr
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...