Službene stranice Općine Svetvinčenat
Službena stranica općine Svetvinčenat

Jedinstveni upravni odjel.

Službenici i namještenici zaposleni u Općini Svetvinčenat:

Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail
Načelnik Općine Dalibor Macan 091 446 8077 nacelnik@svetvincenat.hr
Zamjenik načelnika Alen Doblanović, dipl.ing. 091 446 8078 alen.doblanovic@svetvincenat.hr
v.d. Pročelnik JUO Igor Macan, dipl.oecc. 091 446 8079 igor.macan@svetvincenat.hr
Administrativni referent Irene Doblanović 091 446 8080 irene.doblanovic@svetvincenat.hr
Referent za komunalnu djelatnost Valter Živolić 091 446 8082 valter.zivolic@gmail.com
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte Matea Stanić  091/446-8083 matea.stanic@svetvincenat.hr
Grobar – čistač Dujo Čota
Grobar – čistač Mladen Zaharija
Spremačica Silvana Pustijanac

Pripravnici na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail
Viši stručni suradnik za projekte komunalne infrastrukture Martina Živić 099/3786-696 martina.zivic@svetvincenat.hr

 

Back to Top