Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat

Obrazac sudjelovanja na javnom uvidu Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat

Karte Katastarskog plana

Svetvinčenat_01

Svetvinčenat_02

Svetvinčenat_03

Svetvinčenat_04

Svetvinčenat_05

Svetvinčenat_06

Svetvinčenat_07

Svetvinčenat_08

Svetvinčenat_09

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

U nastavku link na kartu na kojoj su označene i mogu se pretraživati katastarske čestice DPZ na području Općine Svetvinčenat te upute za korištenje GIS Cloud preglednika (karta sa označenim k.č.):

  • scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte
  • klikom na “Layer list” (“Lista slojeva”) pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina
  • odaberite sloj koji želite pregledavati – “Poljoprivredne površine”
  • upisom broja katastarske čestice na “Search” (“Traži”) i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.
  • klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.
  • klikom na “Export Map” omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

link: http://editor.giscloud.com/map/871384/poljoprivredno-zemljiste-opcina-svetvincenat