JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga
u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2019. godinu

 Opći cilj: povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima općine te kroz sportsku rekreaciju.

Udruge suglasno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja;

  1. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
  2. sportskih priprema, domaćih i međunarodnih natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
  3. djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice Općine Svetvinčenat,
  4. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
  5. ostali

Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Općine Svetvinčenat, obavezno uz naznaku:

„Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu sa područja Općine Svetvinčenat za 2019. godinu – NE OTVARATI“ na adresu:
Sportska zajednica Općine Svetvinčenat,
Svetvinčenat 47,
52342 Svetvinčenat.

 Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 01.02.2019. godine.

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

1-Godišnji plan natječaja
2-Godišnji plan raspisivanja natječaja
3-Plan i Program rada SZOS za 2019.
4-Pravilnik o financiranju javnih potreba Svetvinčenat
5-Upute za prijavitelje
6-Javni natječaj SZOS
7-Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
8-Obrazac opisa programa ili projekta
9-Obrazac proračuna
10-Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja