Tekstualni dio
Grafički dio
Obavijesti i odluke:

OBAVIJEST

o objavi 2. javne rasprave o prijedlogu Izmjena i

dopuna br. 5 Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

IZVJEŠĆE

o prvoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i

dopuna br. 5 Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

OBAVIJEST
o objavi javne rasprave o prijedlogu Izmjena i
dopuna br. 5 Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

OBAVIJEST
o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva u postupku izrade Izmjena i
dopuna br. 5. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

OBAVIJEST
o početku postupka izrade izmjena i
dopuna br. 5. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

ODLUKA
O IZRADI PPUO SVETVINČENAT