PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, 14.11.2017. Rekonstrukcija kaštela Petrapilosa PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA br.2, 14.11.2017. – Rekonstrukcija kaštela Morosini-Grimani PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, 4.09.2017. – Rekonstrukcija kaštela Morosini-Grimani PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Svetvinčenat Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BALONČIĆ U SVETVINČENTU Poziv za dostavu ponuda Ponudbeni troškovnik Glavni projekt POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI MJESNOG GROBLJA U JURŠIĆIMA, 1. FAZA Poziv za dostavu ponude Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog groblja u Juršići