Temeljem članka 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat sačinjava:

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Svetvinčenat“.

Sukladno odredbi članka 198.st.1. i 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 ,u daljnjem tekstu :ZJN 2016), općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, objavila je na svojim web stranicama dana  10.07.2017. Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Kao rok za dostavu određen je do  17.07. 2017. godine. U ostavljenom roku zaprimljen je jedan zahtjev za informacijom (pojašnjenjem) zainteresiranog gospodarskog subjekta vezano uz izradu Dokumentacije o nabavi.

Općina Svetvinčenat razmotrila je sve primjedbe i prijedloge zainteresiranog gospodarskog subjekta, te daje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim zahtjevima.

Izvješće možete preuzeti u nastavku: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 21072017 ili na http://svetvincenat.hr/javna-nabava/