Upute za sve obrasce:

Obrazac zahtjeva potrebno je isprintati (ili podignuti u službenim prostorijama Općine Svetvinčenat ),
te ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac zahtjeva, uz sve odgovarajuće priloge dostaviti na sljedeću adresu:
Općina Svetvinčenat,
Svetvinčenat 47,
52342 Svetvinčenat,
ili poslati putem e-maila na : info@svetvincenat.hr