VAŽNO

Internet stranice Općine Svetvinčenat trenutno se premještaju i popunjavaju sa sadržajem. Stranica će biti dostupna u nekoliko dana ukoliko želite posjetiti staru web stranicu  – pogledajte ovdje