IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za 2019. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadu (“Narodne novine”, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), i članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine» Općine Svetvinčenat br. 2/13), Općinski načelnik Općine Svetvinčenat podnosi     IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za  2019. godinu    I.   Na području Općine Svetvinčenat…

POZIV NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu. Savjetovanje traje od 03. ožujka do 03. travnja2020. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 03. travnja2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom reduputem pošte ili osobno na adresu…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Savjetovanje traje od 15. listopada do 31. listopada 2019. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 31. listopada 2019. godine dostave svoje…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu. Savjetovanje traje od 01. srpnja do 30. srpnja 2019. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 30. srpnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu putem pošte ili…

ZELENI OTOCI“ U OPĆINI SVETVINČENAT

Gospodarenje otpadom u Općini Svetvinčenat definirano je kao jedan od prioritetnih zadataka koje je potrebno riješiti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Općina Svetvinčenat se Planom gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat  opredijelila za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sa ciljem  ostvarivanja uvjeta za smanjenje nastajanja otpada i tretiranja otpada kao korisne sirovine. Otpad je potrebno odvajati…

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:   Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47,…

PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Svetvinčenat građani mogu prijavljivati svakodnevno, nakon čega Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat dva puta mjesečno, odnosno svakih 15 dana, daje nalog održavatelju javne rasvjete za popravak kvarova. Kada su kvarovi javne rasvjete veći, odnosno javna rasvjeta ne radi za čitavo naselje ili dijelove naselja, tada se kvar odmah prijavljuje…