Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat za 2019. godinu Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog.…

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA PARADIŽ 2

Dokumentacija za preuzimanje   Sažetak za javnost – Prijedlog za javnu raspravu Odredbe za provedbu Obrazloženje   1. Namjena površina Model 2.1 Promet Model 2.2 Elektroničke komun Model 2.3.a Elektrika-SN Model 2.3.b Elektrika-NN Model 2.3.c Elektrika-JR Model 2.4 Vodoopskrba Model 2.5 Odvodnja Model 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zas Model 4. Način i uvjeti gradnje…

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2019.godinu

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-08/18-01/05 URBROJ: 2168/07-02-1-18-1 Svetvinčenat, 18. listopada 2018. J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2019. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi…

Obavijest o objavi javne rasprave UPU TP Valle Carolina 1

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/18-03/16 URBROJ: 2168/07-03-1-18-4 Svetvinčenat, 16. listopada 2018.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350-02/18-02/16, URBROJ: 2168/07-02-1-18-3 od 15. listopada…

Obavijest o objavi javne rasprave UPU TP Cetergnasi 2018

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/18-03/23 URBROJ: 2168/07-03-1-18-4 Svetvinčenat, 16. listopada 2018.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350-02/18-02/23, URBROJ: 2168/07-02-1-18-3 od 15. listopada…

2. Ponovna Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Na temelju članka 94. i članka 96. stavak 3. i 4., a u svezi s člankom 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 5/2015), KLASA: 350-01/15-01/96, URBROJ: 2168/07-01/06-15-1,   i Zaključka Načelnika Općine Svetvinčenat o…

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Obrazloženje Odredbe za provođenje Grafički dio 1.Namjena površina 3A.Uvjeti korištenja i zaštite prostora i prirodne baštine 3D.Posebne mjere uređenja 4.A.K.O.Svetvinčenat 4.B.1.K.O.Bokordići 4.B.2.K.O.Bokordići 4.B.3.K.O.Bokordići 4.C.K.O.Smoljanci 4.D.K.O.Štokovci 4.E.1.K.O.Juršići 4.E.2.K.O.Juršići Obavijesti i odluke ODLUKA O DONOŠENJU pročisćeni tekst

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA br. V. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005 KLASA: 350-02/17-02/03 URBROJ: 2168/07-03-1-18-49 Svetvinčenat, 08. lipnja 2018. Na temelju članka 104. stavak 1. i članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/17-02/03,…