IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA- OIE

U ‘Javnom natječaju za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat’ te Pravilniku za provedbu programa ´Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama´  koji su objavljeni na službenim internet stranicama Općine Svetvinčenat dana 30.7.2014.g., tekst natječaja u točci V Dostavljanje dokumentacije mijenja se i glasi:

‘Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII.), uz naznaku: Javni natječaj „Program OIE u kućanstvima“ – NE OTVARATI.

Prijave će se zaprimati 52 dana od dana objave natječaja. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.’

Zbog povećanog interesa za prijavu na Natječaj, rok za predaju potrebne dokumentacije produžen je za 7 dana. Krajnji rok za prijavu na Natječaj je 22. rujan 2014. godine.

U ostalom, cjeloviti tekst Natječaja ostaje neizmijenjen.

Cjelokupni dokument u PDF -u  možete preuzeti :

IZMJENE I DOPUNE-ROK