Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat, provodi

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

        1.Općenito
            Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Svetvinčenat.

Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom , poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 17.07.2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge vezano uz predmetnu nabavu na adresu elektroničke pošte: www.svetvincenat.hr

2.Opis predmeta nabave
Naziv/predmet nabave je: Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Svetvinčenat.

Općina će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti smanjiti potrošnju električne energije. Cilj nabave je implementacija optimalnog tehničko ‐ tehnološko ‐ ekonomskog rješenja kojim bi se postigli učinci znatne uštede električne energije, indirektno smanjenje emisije CO2, poboljšali svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa te smanjili potencijalni rizici ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja, a bez zaduživanja Naručitelja ili potrebe za neposrednim osiguravanjem dodatnih sredstava za investiciju od strane Naručitelja.

Cjelokupan tekst prethodnog savjetovanja možete preuzeti na http://svetvincenat.hr/javna-nabava/