JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Čabrunići

      REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/22-03/05 URBROJ: 2163-35-03-1-22-32 Svetvinčenat, 18. srpnja 2022.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA:…