SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKOG PRIBORA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021.-2022.

Općina Svetvinčenat sufinancira nabavu školskog pribora za učenike osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići i Vodnjan, s prebivalištem na području Općine Svetvinčenat iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu. U nastavku možete preuzeti Odluku o sufinanciranju školskog pribora i Zahtjev za sufinanciranje: Odluka načelnika_sufinanciranje školskog pribora Zahtjev za sufinanciranje nabave školskog pribora za šk.g. 2021.-2022.g.