Obavijest  o postupku korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja za vrijeme provedbe izborne promidžbe

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 023-05/21-01/12 URBROJ: 2168/07-03-1-21-1   Svetvinčenat, 03. svibnja 2021.   Obavijest  o postupku korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja za vrijeme provedbe izborne promidžbe   Obavještavamo političke stranke te druge sudionike na predstojećim lokalnim izborima da je Odlukom o komunalnom redu Općine Svetvinčenat…