Općina Svetvinčenat pristupila sustavu e-Novorođenče

Pravo na potporu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji ima prebivalište na području Općine Svetvinčenat, uz uvjet da u trenutku rođenja djeteta oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Svetvinčenat.   Pravo na gore navedenu potporu roditelj može ostvariti do navršenih 6 mjeseci djetetova života.   Potpora roditeljima za novorođeno dijete u …