J A V N I P O Z I V za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu

J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi i aktivnosti od interesa za Općinu Svetvinčenat.   Predmet ovog Poziva je prikupljanje prijava…