JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

      REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 930-01/20-01/46 URBROJ: 2168/07-03-1-20-1 Svetvinčenat, 03. rujna 2020.   JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka  evidentiranja nerazvrstane ceste   Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se nositelji prava…