POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke izmjeni dopuni br. 2. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom  javnom uslugom (dalje: Odluka). Savjetovanje traje od 28. siječnja do 17. veljače 2020. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do…