Raspored odvoza otpada

LJETNI RASPORED ODVOZA OTPADA 15.05. – 30.09. SRIJEDA – SUBOTA: Bonašini, Mićini, Cirka, Sv. Kirin, St. Paradiž, Škicini, Klarići, Mandelići, Muškovići, Pačići, Gilešići, Orlići, Tići, Butkovići, Dokići UTORAK – PETAK: Svetvničenat, Ferlini, Foli, Bričanci, Smoljanci, Salambati, Krase, Rapanji, Krančići, Vidulini, Pajkovići, Pusti, Peresiji, Bokordići, Pustijanci, Režanci, Boškari, Bijažići, Štokovci, Pekici Kersani, Čabrunići, Cukrići, St. Čipuli,…