URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA PARADIŽ 2

Dokumentacija za preuzimanje   Sažetak za javnost – Prijedlog za javnu raspravu Odredbe za provedbu Obrazloženje   1. Namjena površina Model 2.1 Promet Model 2.2 Elektroničke komun Model 2.3.a Elektrika-SN Model 2.3.b Elektrika-NN Model 2.3.c Elektrika-JR Model 2.4 Vodoopskrba Model 2.5 Odvodnja Model 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zas Model 4. Način i uvjeti gradnje…