Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Obrazloženje Odredbe za provođenje Grafički dio 1.Namjena površina 3A.Uvjeti korištenja i zaštite prostora i prirodne baštine 3D.Posebne mjere uređenja 4.A.K.O.Svetvinčenat 4.B.1.K.O.Bokordići 4.B.2.K.O.Bokordići 4.B.3.K.O.Bokordići 4.C.K.O.Smoljanci 4.D.K.O.Štokovci 4.E.1.K.O.Juršići 4.E.2.K.O.Juršići Obavijesti i odluke ODLUKA O DONOŠENJU pročisćeni tekst