ZELENI OTOCI“ U OPĆINI SVETVINČENAT

Gospodarenje otpadom u Općini Svetvinčenat definirano je kao jedan od prioritetnih zadataka koje je potrebno riješiti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Općina Svetvinčenat se Planom gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat  opredijelila za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sa ciljem  ostvarivanja uvjeta za smanjenje nastajanja otpada i tretiranja otpada kao korisne sirovine. Otpad je potrebno odvajati…