JAVNI POZIV za financiranje projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat u 2018. godini

Općina Svetvinčenat poziva udruge sa sjedištem na području općine Svetvinčenat ili koje provode projekt za korisnike s područja općine Svetvinčenat, usmjerene na prioritetna područja iz  Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima i…