Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom polju „gusta vala“, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni gusta vala na području općine Svetvinčenat“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 31. listopada 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom polju „Gusta vala“, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta vala na području općine Svetvinčenat“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 30. studenog 2017. godine.…